כל מה שקורה בתיירות ובתעופה

הכנס השנתי של ההתאחדות יתקיים בירושלים

התאחדות סוכני הנסיעות החליטה שהשנה הכנס השנתי יתקיים בתחילת פברואר במלון ענבל בירושלים

הכנס השנתי של סוכני הנסיעות יתקיים השנה בירושלים. ועד ההתאחדות החליט כי האירוע יתקיים בתחילת חודש פברואר במלון ענבל בירושלים. האירוע הפעם יהיה בן יומיים. בשנים האחרונות כל הכינוסים השנתיים נערכים בישראל כדי לתמוך בתיירות המקומית. זאת לאחר שבעבר, נהגה ההתאחדות לקיים את הכינוסים במקומות שונים בחו"ל.