Makam-Teaser

הכנס השנתי של ההתאחדות יתקיים בירושלים

התאחדות סוכני הנסיעות החליטה שהשנה הכנס השנתי יתקיים בתחילת פברואר במלון ענבל בירושלים

הכנס השנתי של סוכני הנסיעות יתקיים השנה בירושלים. ועד ההתאחדות החליט כי האירוע יתקיים בתחילת חודש פברואר במלון ענבל בירושלים. האירוע הפעם יהיה בן יומיים. בשנים האחרונות כל הכינוסים השנתיים נערכים בישראל כדי לתמוך בתיירות המקומית. זאת לאחר שבעבר, נהגה ההתאחדות לקיים את הכינוסים במקומות שונים בחו"ל.