Makam-Teaser

ההתאחדות: אל על הפרה את ההסכם במקרה של פיחות בשער הדולר

מנכ"ל ההתאחדות, יוסי פתאל, אומר על חברת אל על: "בכך הפגינה החברה חוסר התחשבות בסוכנים ואף מידה מסוימת של זלזול".

המאבקים בין התאחדות סוכני הנסיעות לחברת אל על צברו היום תאוצה בעקבות הודעת ההתאחדות כלפי אל על בנוגע לשער התשלום בחודש נובמבר. ההתאחדות טוענת כי חברת אל על הפרה את ההסכם עם הסוכנים. מנכ"ל ההתאחדות, יוסי פתאל מציין כי: "מזה שנים קיים הסכם בין חברת אל על לבין כל אחת מסוכנויות הנסיעות המופעל כל אימת שחל פיחות חריג בדולר.


פרטי ההסכם קובע כי במקרה של פיחות בשיעור העולה על 3% בין ה-1 לחודש לבין ה-14 לחודש, מופעל מנגנון על פיו תשתתף חברת התעופה ב-33% מסה"כ הפיחות בין התאריכים האמורים למשלמים בשקלים. על פי חוות דעת משפטית המצויה בידנו, התמלאו בחודש נובמבר כל התנאים להפעלתו של ההסכם, מתוקף העובדה שחל פיחות של למעלה מ-3% במניין הימים כפי שנקבע בהסכם".


פתאל ממשיך וטוען כלפי חברת אל על: "למרבה הצער החליטה חברת אל על להפר את ההסכם, למרות תקופתו המשפטית. החברה אף הפרה הבטחה מפורשת שניתנה ביום חמישי האחרון לפרסם ביום ראשון הודעה לסוכנים מטעמה. בכך הפגינה החברה חוסר התחשבות בסוכנים ואף מידה מסוימת של זלזול", אומר פתאל.