Makam-Teaser

דרך החופש מקימה חברה חדשה עם חברת קרוזים

קשרי תעופה מעמיקה את אחיזתה בתחום השייט. תקים חברה חדשה עם חברת "קרוזים" וחברת הבת "דרך החופש", שתחל לפעול בחודש ינואר 2018. דרך החופש תשלם לקרוזים 874 אלף שקל

צילום: shutterstock

חברת קשרי תעופה מגדילה את אחיזתה בענף הקרוזים. לאחר שרכשה את חברת הקרוזים סנורמה, מקימה כעת באמצעות חברת הבת "דרך החופש", חברה חדשה יחדיו עם חברת קרוזים העוסקת בשיווק קמעונאי של חבילות שייט ותיירות.

קרוזים נמצאת בבעלות יצחק בקמן וחתנו שחר ברגר, הוקמה לפני שנתיים ובתקופת הזמן הקצרה בה היא פועלת רשמה הצלחה לא מבוטלת.

לפי ההסכם, "דרך החופש" תשלם לשניים סך של 874 אלף שקל תמורת העברת הפעילות של קרוזים לתוך החברה החדשה שתוקם ותהיה בבעלות שווה של "דרך החופש" ובקמן וברגר.

לפי ההסכם התמורה הכספית הסופית שהשניים יקבלו תקבע בהתאם לתוצאות הכספיות של 2017.

מנכ"ל החברה יורם מוטעי זיהה את הפוטנציאל הרב של תחום הקרוזים בענף התיירות עוד הרבה לפני השגשוג של תחום הקרוזים בארץ ובעולם, ורכש מחצית מחברת השייט סנורמה של אורי שנבל. כזכור, בחודש ספטמבר, החליט שנבל לממש את אופציית ה-PUT שיש לו על פי ההסכם שנחתם בין הצדדים, וקשרי תעופה תרכוש גם את 50% הנותרים תמורת כ-3.8 מיליון דולר.