נוסקת: רווח של 11.8 מיליון אירו לפתאל אירופה ברבעון הראשון

גם 2018 מחייכת לפתאל אירופה של דוד פתאל הרושמת רווח של 11.8 מיליון ברבעון הראשון זאת לעומת רווח של 6 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות צמחו ל-8.5 מיליון אירו והרווח הגולמי עמד על 8.3 מיליון אירו

צילום 123rf

חברת פתאל אירופה לא עוצרת.

החברה של דוד פתאל מפרסמת את תוצאותיה הכספיות ברבעון הראשון של 2018, מהם עולה כי כמעט הכפילה את הרווח שלה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח ברבעון הראשון של השנה הסתכם לסך של כ-11.818 מיליון אירו לעומת 5.927 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות מדמי שכירות צמחו לסך של כ-8.5 מיליון אירו לעומת כ-7 מיליון אירו, בעיקר מתרומה של מנכסים חדשים שנרכשו במהלך 2017.

עליית ערך נדל"ן להשקעה הסתכם לסך של כ-4.5 מיליון אירו לעומת כ-2.85 מיליון אירו, שנובע בעיקר מעליית שווי מלון בהקמה באמסטרדם.

הרווח הגולמי עלה לסך של כ-8.3 מיליון אירו לעומת כ-6.8 מיליון אירו ברבעון הראשון של 2107.

הרווח התפעולי צמח לסך של כ-12.8 מיליון אירו לעומת כ-9.7 מיליון אירו בתקופה המקבילה.

ממשיך לחייך: פתאל אירופה מכפילה את רווחיה. דוד פתאל

הוצאות המימון גדלו לסך של כ-2.4 מיליון אירו לעומת סך של 1.7 מיליון אירו כאשר הגידול נובע מהוצאות ריבית בגין אג"ח סדרה ב' וג' שהונפקו במהלך 2017 וכן מהוצאות ריבית בגין הלוואות חדשות בגין נכסים אשר נרכשו במהלך 2017.