Makam-Teaser

אילת וקרסו מוטורס בפרויקט משותף לסביבה ירוקה

עיריית אילת חברה לחברת "קרסו מוטורס" בניסוי משותף להתייעלות והפיכתה לעיר ללא זיהום אוויר. במסגרת הפרויקט שיימשך כחודשיים יחידות הפיקוח של העירייה ישתמשו ברכב חשמלי של רנו

PRESS SELECTION – ON LOCATION – LONG RANGE BADGE

עיריית אילת וחברת "קרסו מוטורס" התאגדו לניסוי משותף בעיר כחלק מתהליך שמובילה אילת לעיר חכמה וירוקה. הניסוי כולל שימוש נרחב ברכבים חשמליים ברכבי העיר.

שיתוף הפעולה מתאים לרצון עיריית אילת להתייעלות ועצמאות אנרגטית. במסגרת הפרויקט החלוצי יחידות הפיקוח של העירייה ישתמשו ברכב החשמלי רנו ZEO.

הפרויקט, ביוזמתה ובהובלתה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה ובליווי של אגף הרכב בעירייה, יימשך כחודשיים.