משרד החוץ: "קיימות חלופות העסקה אחרות במערך אבטחת התעופה בחו"ל"

חלופת המכתבים בנושא האבטחה בחו"ל ממשיכה, וכעת מנכ"ל משרד החוץ עונה למנכ"ל אל על. משרד החוץ הסכים לאשר העסקת 950 אנשי אבטחה בלבד. המשמעות: כ-1,150 טיסות לפחות בסכנת ביטול

צילום 123rf

נמשך משבר אבטחת התעופה הישראלית בחו"ל, וגם חלופת המכתבים בין הגורמים השונים. כעת הגיע תורו של מנכ"ל משרד החוץ, יובל רותם, להגיב במכתב לדוד מימון, מנכ"ל חברת אל על.

מנכ"ל משרד החוץ כותב למימון בין השאר במכתבו עם העתק לראש ההמשלה ושר החוץ, בנימין נתניהו כי: "בניגוד לאמור במכתבך, משרד החוץ מתריע מזה שנים רבות, וביתר שאת בשנה האחרונה, כי העסקת עובדי אבטחת תעופה באמצעות נציגויות ישראל בחו"ל גורמת לחשיפה מדינית, ניהולית ומשפטית למדינה, ההולכת ומתגברת בעקבות מדיניות "השמים  הפתוחים", וכי יש להיערך לחלופות העסקה אחרות. עמדה זו נתקבלה במסגרת עבודת המטה שהוביל המטה  לביטחון לאומי בשנה האחרונה, וכן על ידי  אגף ביטחון אל על, שאף הציג  תחזית לצמצום העסקת עמ"י (נציגויות ישראל בחו"ל, ג.ל.) ומעבר להעסקה באמצעות פלטפורמות אחרות".

עוד מבהיר מנכ"ל משרד החוץ כי: "חרף זאת, לקראת סיום תקופת ההסכם בין  משרד החוץ לאל על בסוף 2017, הודיעה אל על,  לתדהמתנו, כי בכוונתם, לא רק שלא לצמצם, אלא להכפיל את מספר עמ"י תעופה המועסקים  באמצעות הנציגויות".

רותם מוסיף: "בניגוד לאמור במכתביך, וכפי שהובהר גם בעבר, קיימות חלופות העסקה אחרות במערך אבטחת התעופה בחו"ל, אשר חלקן מופעלות כבר היום (כשליש מהתחנות הקבועות) וחלקן  אפשר וצריך לקדם בדחיפות, דבר שלא נעשה עד היום. בנוסף, לגבי תחנות עונתיות, כמפורט במכתבך, קיימים , כידוע לך, גם פתרונות נוספים לתגבור מערך כוח האדם לעונת הקיץ, וזאת באמצעות חברת אל על".

מנכ"ל משרד החוץ בנוסף מודיע למימון על החלטת המשרד בנושא כי: "על מנת לאפשר לגורמים הרלוונטיים להיערך למציאת חלופות להעסקת עובדים  במערך אבטחת התעופה, הסכים משרד החוץ להקפיא את המצב הקיים  לשנת 2018, היינו  להמשיך בהעסקתם של עד 950 עובדי עמ"י, וזאת חרף פקיעת תוקפו של ההסכם בשנת 2017 . (יצוין כי לקראת ביקור ראש הממשלה בהודו אף ניתנה החרגה מעבר לכך)".

רותם מסיים את מכתבו: "יצוין כי משרד החוץ ימשיך לפעול לטובת קידום התעופה הישראלית כיעד מדיני ויסייע בכל הנוגע למעבר לפלטפורמות החלופיות שייוצרו בנושא".

כזכור, מימון במכתבו למנכ"ל משרד החוץ  מתחילת החודש דרש מעבר ל-950 העובדים, "גידול של כ-200 עובדים נוספים נוכח הגידול המאסיבי במספר טיסות החברות הישראליות  לישראל". מימון התריע כי "במצב הדברים הנוכחי ייאלצו להודיע לחברות התעופה הישראליות על ביטול של מאות טיסות שלא תוכלנה לצאת לפועל, לרבות  סדרות שלמות של טיסות ויעדים".

אם אכן משרד החוץ לא יגדיל את מספר אנשי האבטחה, ואל על לא תמצא פיתרון אחר, פירוש הדבר נכון לעכשיו, ביטולן של כ-1,150 טיסות במרוצת החודשים הקרובים.