FOSUN הסינית בדרך לרכישת 'תומאס קוק תיירות'

תאגיד התיירות הסיני, שבבעלותו חברת 'קלאב מד' וברשותו 18% ממניות 'תומאס קוק', מקיים מו"מ לרכישה מלאה של הפעילות התיירותית של התאגיד הבריטי

משרד נסיעות של תומאס קוק. צילום: Shutterstock

 

עפ"י פרסום של 'סקיי ניוז' וכלי תקשורת זרים נוספים באירופה וארה"ב, תאגיד התיירות הסיני FOSUN, שרכש לא מכבר את חברת 'קלאב מד' ומחזיק 18% ממניות 'תומאס קוק', שואף לרכוש את מלוא האחזקה בתאגיד התיירות הבריטי, ונציגיו מקיימים בימים אלה מגעים חשאיים עם הנהלת 'תומאס קוק'.

הצעה רשמית של FOSUN עדיין לא התקבלה, אך כבעלת המניות הגדולה ביותר של 'תומאס קוק' ברור היה, כי בעקבות הפרסום של התאגיד הבריטי על הפסד של 1.45 מיליארד ליש"ט ב-6 החודשים האחרונים, עד סוף מרץ 2019, תאגיד התיירות הסיני יעוט על האפשרות לרכוש אחזקה משמעותית נוספת בענף התיירות האירופי.

כל עסקה עתידית בין התאגיד הסיני ל'תומאס קוק' לא תכלול את עסקי התעופה, כיוון שעפ"י חוקי האיחוד האירופי, חברה לא אירופית אינה יכולה לרכוש בעלות על חברת תעופה אירופית.

כידוע, 'תומאס קוק' הציעה לפני כשלושה חודשים למכירה את הפעילות התעופתית שלה, הכוללת 4 חברות תעופה הפועלות במדינות שונות באירופה וכ-100 מטוסים, וברשותה מספר הצעות רכש מחברות תעופה אירופיות מרכזיות, כמו לופטהנזה ואיזי ג'ט.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה