GTP של חברת אמסלם טורס נבחר למיזם החדשני של ענף התיירות

וועדה שהורכבה מאנשים המובילים בתחום הדיגיטל בישראל בחרו את המיזם החדשני של ענף התיירות בערב הגאלה השנתי של קבוצת פספורט

יעקב אמסלם מקבל את הגביע מגדי מור מנכ"ל אמדאוס. צילום: סיון פרג'

GTP של חברת אמסלם טורס נבחר למיזם החדשני של ענף התיירות.

ברוח החדשנות שהפכה להיות אבן יסוד בליבו של כל עסק בכל תחום אשר הוא הוחלט לראשונה לבחור את המיזם החדשני של ענף התיירות לשנת 2019.
הפרס הוענק ליעקב אמסלם, מנכ"ל אמסלם טורס, בזכות מיזם ה-GTP של החברה. הפרס הוענק על ידי גיא דולב מנכ"ל חברת סייבר אחת מנותני החסות בערב הגאלה השנתי של קבוצת פספורט.

הקריטריונים לבחירה המיזם היו: מקוריות וחדשנות, השינוי שהביאה עמה החדשנות, נוחות השימוש בממשק, יישומיות והחדשנות בשטח, השימוש והתועלת למשתמש.
וועדה שהורכבה מאנשים מובילים בתחום הדיגיטל ובראשה גדי מור, מנכ"ל חברת אמדאוס, גיא דולב מנכ"ל חברת סייבר ישראל ושחר מרקוביץ מנהל הדיגיטל של חברת אל על בחרה את המיזם.

 

יעקב אמסלם מקבל את הגביע מגדי מור מנכ"ל אמדאוס. צילום: סיון פרג'

 

עדי אזולאי, גיא דולב מנכ"ל סייבר נותנת החסות לתחרות. צילום: סיון פרג'

 

נושאים שמוזכרים בידיעה