הממונה אישרה: רכש משותף לבתי המלון

הממונה על ההגבלים העסקיים אישרה להתאחדות המלונות להפעיל פעילות רכש משותפת לטובת בתי המלון. במסגרת ההסדר, ביקשה ההתאחדות לערוך מכרזים ולנהל משא ומתן מסחרי עבור חבריה וגם עבור מלונות נוספים שיבקשו להצטרף להסדר

בהמשך לפנייתה של התאחדות המלונות אל הממונה על ההגבלים העסקיים באמצעות עו"ד אבנר פינקלשטיין, אישרה הממונה להתאחדות להפעיל פעילות רכש משותפת עבור בתי המלון.

המו"מ יתבצע ללא מעורבות של בתי המלון וללא העברת מידע ביניהם.

בנוסף, גם מלונות שאינם חברים בהתאחדות יוכלו להצטרף להסדר בתמורה לתשלום שנתי שיכסה את חלקם בהוצאות ההתאחדות שקשורות לאותו ההסדר ותמורת דמי טיפול ארגוני כחוק.

יהל בן נר, מנכ"לית התאחדות המלונות מסרה: "אני מברכת על החלטתה של הממונה על ההגבלים העסקיים אשר תאשר למלונות רבים ובהם מלונות בודדים לבצע פעילויות רכש אשר יתרמו לחיסכון בעלויות וכל זאת תוך שימרה על עקרונות השוק והתחרות החופשיים".