חוסכים 60 מיליון שקל: לא יוקם מסוף נוסעים זמני בשדה דב

חוק שדה התעופה דב הוז, קובע כי על המדינה להקים מסוף זמני, אך מכיוון שטרם החלו בעבודות ועל מנת לחסוך את עשרות המיליונים עד המעבר לנתב"ג, לא יושקע כסף והנוסעים ימשיכו לעבור במסוף הישן

שדה דב

חוק שדה התעופה דב הוז, קובע כי על המדינה להקים מסוף נוסעים זמני בשדה, אשר ישמש לצורך המשך הפעלתו הזמנית של השדה לתעופה אזרחית.

לאור העובדה שהעלות המשוערת מוערכת בכ- 60 מיליון שקל, ומכיוון שטרם החלו העובדות להקמת המסוף הזמני, כאשר המועד המשוער להשלמת העבודות הוא חודש אוגוסט הקרוב, הוחלט לבטל את הסעיף הזה.

בשל כך, הנוסעים שממשיכים להשתמש בשדה יצטרכו בינתיים לעבור במתקן ישן שוודאי אינו ראוי להיות אחד שמשמש כשדה תעופה בשנת 2018. זאת כי גם אם המסוף הזמני, ככל שיבנה, עתיד לפעול בשלב זה רק לחודשים ספורים לפני שתופסק פעילות התעופה בשדה, לפי החלטת הממשלה עוד ב- 2015 כאשר נקבע כי פעילות השדה תופסק בינואר 2019. בהתחשב בעלות הכספית הגבוהה הנדרשת להקמת המסוף הזמני, ובמשך הזמן הקצר שניתן יהיה להשתמש בו, החליטו לבטל את חיוב הקמת המסוף הזמני.

ביטול החוק חוסך בתקציב המדינה כ- 60 מיליון שקל. השאלה המתבקשת היא – מה יקרה במידה ושוב תידחה הפסקת הפעילות בשדה דב כפי שכבר קרה בעבר?