עמלה לסוכנים

13/08/19 09:36 | גידי ליפקין

אל על לסוכנים: רכישת כרטיסי בונוס יזכו אתכם בדמי טיפול של 25 דולר

בחברת התעופה הבינו שהחברה אינה יכולה לעמוד בעומס ההזמנות של כרטיסים מסוג זה, והחליטו לחזור לתגמל את סוכני הנסיעות. בחוזר ששלחה אתמול החברה מצוין כי כל רכישה של כרטיס בונוס בנקודות או משולב תזכה את הסוכנים גם ב-פי שלוש נקודות במועדון Sell&Fly, בהתאם לתוכנית המועדון לכתבה המלאה

אל על לבורסה: עד 3% עמלה לסוכנים מה-1 ביוני

אל על מדווחת לבורסה לני"ע כי החל מה-1 ביוני ייכנס לתוקפו הסכם שחתמה עם התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות לפיו הסוכנים יתוגמלו בתגמול בשיעור שלא יעלה על 3% ביחס לחלק מכרטיסי הטיסה שימכרו על ידם. ההסכם יהיה בתוקף עד 2024 לכתבה המלאה