Makam-Teaser

הכנס השנתי של אגודת מורי הדרך ב-30 בחודש בגבעת התחמושת

בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים יתקיים הכנס בהשתתפות אישי ציבור, בכירים בענף התיירות וחברי כנסת. במסגרת הכנס יערך פאנל מרכזי בנושא: "מורכבת ההסברה הישראלית לתייר"

הכנס השנתי של אגודת מורי הדרך בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים. צילום: 123rf צילום: 123rf

הכנס השנתי של אגודת מורי הדרך בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים ייערך ב-30.11.17 בגבעת התחמושת.

לקראת 50 שנה לאיחוד ירושלים בחרו באגודת מורי הדרך להתמקד במורכבות ההסברה הישראלית לנוכח המציאות המורכבת ובמהלך הכנס ייערך פאנל בנושא: "מורכבות ההסברה הישראלית לתייר" בהשתתפות חברי הכנסת: נורית קורן, נחמן שי, מוסי רז ועודד פורר.

ענף התיירות בישראל תורם רבות לכלכלת המדינה, והוא ענף תנודתי המושפע מגורמים רבים, ובהם המצב הגיאופוליטי באזורנו והמצב הביטחוני בארץ. למורי הדרך יש משקל סגולי גבוה לחיזוק הזיקה והמורשת בקרב המטיילים הישראלים ותפקיד מהותי וחיוני בקרב התיירים. מורי הדרך משמשים כשגרירי המדינה בפני המבקרים בה, וזאת ניתן לראות גם על פי הסקר השנתי האחרון, שפרסם משרד התיירות לבחינת שביעות הרצון של התיירים המגיעים לישראל. שביעות הרצון ממורי הדרך בישראל התבטאה בציון הגבוה ביותר בין מדדי התיירות והגיעה לציון משוקלל של 4.5 מתוך 5.

בשנה האחרונה אגודת מורי הדרך מנהלת מאבק עיקש כנגד ההדרכה הבלתי מוסמכת והמתחזים למורי דרך על מנת להגן על המקצוע ולהיאבק כנגד השוק הפרוץ, שבו כל אחד יכול להגדיר את עצמו כמורה דרך ללא שום הכשרה, הסמכה או פיקוח. ההכשרה והפיקוח מטעם המדינה הינם חיוניים ונחוצים להמשך קיומו של המוצר התיירותי האיכותי למטייל הישראלי והתייר, והינו מרכיב חשוב בהסברה הישראלית ובהנחלת ההיסטוריה והמורשת.

בני כפיר, יו"ר אגודת מורי הדרך, ציין כי "תפקיד מורה הדרך הינו קריטי וחיוני לא רק בהדרכה להכרת המסלול והשטח באופן פיזי, אלא בעיקר על מנת ללמד את סיפורי המקום ולהנחיל את ההיסטוריה. מדינה החפצה בעתיד לא יכולה להפקיר את הנחלת עברה ללא רגולציה ופיקוח "