387 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש פברואר

נמשכת העלייה גם במספר הנוסעים לחו"ל: סך הכול נרשמו 424 אלף יציאות, כאשר 401 אלף מתוכן היו דרך האוויר. בשלושת החודשים האחרונים, נרשמת עלייה של 1.1% מדי חודש בקרב הישראלים היוצאים לחו"ל

מגמת העלייה במספר הישראלים היוצאים לחו"ל נמשכת. בעוד שיש זינוק במספר התיירים המגיעים לישראל, גם בכיוון ההפוך המגמה גודלת.

עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודש פברואר יצאו 387 אלף ישראלים לחו"ל, כאשר סך הכול נרשמו יציאות של 424 אלף ישראלים לחו"ל, מתוכן 401 אלף יציאות היו דרך האוויר.

365 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש פברואר, והשאר, 22 אלף יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר. נתון מעניין: 75% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים. אחוז יציאות הגברים בגילאי העבודה 64-25 היה גבוה, 60% לעומת 52% בגילאים הצעירים.

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים דצמבר 2017 – פברואר 2018, נרשמה עלייה של 1.1% בממוצע מידי חודש, לעומת עלייה של 1.8%, בממוצע מדי חודש בשלושת החודשים הקודמים ספטמבר – נובמבר 2017. כמו כן, מתוך 424 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים בחודש פברואר, 13 אלף יציאות, המהוות 3% היו שייכות לאזרחי ישראל שמתגוררים בחו"ל ובאו לישראל לביקורי מולדת.