כל מה שקורה בתיירות ובתעופה

אוויס: רווח של 463 אלף שקל ברבעון השלישי

זאת לעומת רווח של 5.868 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה בהפסד של 2 מיליון שקל

צילום: 123RF

חברת אוויס סיימה את הרבעון השלישי השנה עם רווח של 463 אלף שקל.

בהכנסות מהשכרת כלי רכב רשמה החברה הכנסה של 223.932 מיליון שקל לעומת סך של 223.479 מיליון שקל אשתקד, ההכנסות ממכירת כלי רכב צמחו לסך של 218.096 מיליון שקל לעומת 108.978 מיליון שקל, ונובע בעיקר ממכירת רכבים מבעלות קודמת שנקנו מחברת UMI כחלק מאיחוד מערך מכירת הרכב עם חברת האם שהחל ב-2016.

מנגד הוצאות הפעלה צמחו לסך של 195.719 מיליון שקל לעומת סך של 184.042 מיליון שקל, כאשר הגידול נובע בעיקר מעלויות הקשורות בצי הליסינג כתוצאה מגידול בצי הרכבים.

לצד זה נרשמה הוצאה של 210.988 מיליון שקל לעומת סך של 108.515 מיליון שקל, על עלות מופחתת של כלי רכב שנמכרו, זאת כחלק מקניית רכבים מחברת UMI. סך הכל הוצאות התפעול הסתכמו לסך של 406.707 מיליון שקל לעומת סך של 292.557 בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ירד לסך של 35.321 מיליון שקל לעומת סך של 39.900 מיליון שקל, והרווח התפעולי פחת לסך של 12.578 מיליון שקל לעומת סך של 20.432 מיליון שקל אשתקד.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם הפסד של 2.050 מיליון שקל לעומת רווח בסך של 3.804 מיליון שקל אשתקד.

ההכנסות אומנם צמחו לסך של 1.242,107 מיליארד שקל לעומת סך של 1.013,314 מיליארד שקל אשתקד, אך סך ההוצאות התפעול צמחו לסך של 1.150,859 מיליארד שקל לעומת סך של 904,198 שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ירד לסך של 91.248 מיליון שקל לעומת סך של 109.116 מיליון שקל אשתקד, והרווח התפעולי ירד לסך של 22.017 מיליון שקל לעומת סך של 48.984 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.