כל מה שקורה בתיירות ובתעופה

למי תשלם התעשייה האווירית 52 מיליון שקל?

כנפי תחזוקה תספק לתעשייה האווירית שירותי תחזוקה למטוסי טייסת כנף התובלה של חיל האוויר בבסיס נבטים עד סוף שנת 2021

כנפיים תחזוקה תתחזק את מטוסי טייסת כנף התובלה של חיל האוויר בבסיס נבטים. צילום: 123rfכנפיים תחזוקה תתחזק את מטוסי טייסת כנף התובלה של חיל האוויר בבסיס נבטים. צילום: 123rf

נחתם הסכם בין חברת כנפי תחזוקה, שבבעלות חברת כנפיים, לבין התעשייה האווירית. על פי הודעה שפרסמה הבוקר כנפי תחזוקה, ההסכם הוא בהיקף של 52 מיליון שקל ובמסגרתו תעניק, כקבלן משנה, שירותי תחזוקה למטוסי טייסת כנף התובלה של חיל האוויר בבסיס נבטים. וזאת, במסגרת השירותים שיינתנו ע"י התעשייה האווירית למשרד הביטחון.

ההסכם ייכנס לתוקף ב-1 בספטמבר ויסתיים ב-31 בדצמבר 2021. לתעשייה האווירית אופציה להאריך את ההסכם עד 5 שנים או לסיימו לפני מועד הסיום הרשמי. היקף ההכנסות הצפוי לכנפי תחזוקה בתקופת ההסכם מסתכם כאמור בכ-52 מיליון שקל, סכום שישולם במחיר קבוע מראש בהתאם להיקף וסוג עובדי כנפי תחזוקה שיועסקו לצורך מתן השירותים לתעשייה האווירית.

הסכם זה הינו בהמשך לעבודות תחזוקה, שמעניקה החברה, למטוסי התובלה בבסיס משנת 2008 כקבלן משנה של התעשייה האווירית.