הממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן: "אין כזה דבר היטל דלק"

תמר פינקוס זכתה היום למחיאות כפיים, כאשר הבהירה במהלך הכינוס השנתי של סוכני הנסיעות כי לא יכול להיות כתוב מחיר טיסה פלוס היטל דלק. פינקוס הזהירה: "אנקוט צעדים גם נגד חברות התעופה" והזהירה גם נגד הפרסומים על כוכבים של בתי המלון.

תמר פינקוס, הממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, 'גנבה' היום את ההצגה במהלך הכינוס השנתי של סוכני הנסיעות, כאשר הבהירה היטב את חוקי הגנת הצרכן ואף הזהירה את חברות התעופה מהיטלי הדלק.

פינקוס אמרה באופן כללי: "אם לא תהיה נקיטת הליכים פליליים זה לא אומר שצרכן לא יכול לתבוע אתכם בתביעה אזרחית. אין קשר לכך לאכיפה פלילית".

על המבצעים המפורסמים, אמרה פינקוס כי: "לא יעלה על הדעת ולחלוטין לא אוותר שיהיה פרסום של כרטיס טיסה, מלון, מבצע, שבפועל לא קיים או הסתיים. כתבתי איך זה צריך להיות, זה נדון כבר בבית משפט בהליך פלילי. אל תנצלו את העובדה שאנשים משתמשים באינטרנט, אני בודקת את האתרים, יהיו הליכים. יש לי אפשרות להטיל סנקציות. בגלל שתי עבירות של שני צרכנים, חתם אצלי אחד העוסקים על 100 אלף ₪ בערבות בנקאית ועוד 100 אלף ₪ התחייבות אישית בערובה של המנכ"ל אם יהיו עוד כאלה דברים. על עבירה ראשונה יחלוט הכסף וגם ינקטו הליכים בגין העבירה החדשה". פינקוס ציינה כי: "עדיף שיתוף פעולה והסכמה עדיפה מכל אכיפה, מכל הליך קצר או ארוך".

על פרסום היטלי הדלק אמרה הממונה על הרשות להגנת הצרכן: "אני עדיין רואה עם כל ההזהרות פרסומות שלכם ושל חברות תעופה על היטל דלק. אין כזה דבר היטל דלק. לא יכול להיות כתוב מחיר וגם היטל דלק. אותם כלים שאני נוקטת נגד הסוכנים יהיו גם נגד חברות התעופה. יש פה מישהו מחברות התעופה? [כל האולם צחק, ג.ל.] אם סוכן הנסיעות יפרסם מחיר בלי היטל דלק, ואם יצטרך להוסיף אותו בגלל חברת התעופה גם הסוכן וגם חברות התעופה יעמדו לדין".

על פרסום בתי מלון אמרה: "משרד התיירות ביטל את הכוכבים של בתי המלון בארץ ב-2002 ובתי המלון לטענתם רק מתארים מה יש, אבל קורה בפועל שסוכן נסיעות מוכר תיירות פנים ממליץ על מלונות, הוא מחלק כוכבים בשפע, שלושה, ארבעה, חמישה. ואני תוהה מאיפה הוא לוקח? מה, יש לו קופה של כוכבים במשרד? אתם יודעים את זה, ותהיה אכיפה של כל הטעיה שיציינו כוכבים לגבי בית מלון, יהיו צעדים מינהליים, אם יתברר שהמלון נתן לזה יד אצל הסוכן בעצה אחת של בית המלון, הוא גם ייכנס לנקיטת ההליכים. יהיו נגד הסוכנים ונגד המלונות".

פינקוס עדכנה כי בשבוע שעבר נערכה פגישה עם חברות התעופה, בה דנו במשך שעתיים ונמצאים לקראת פתרון לטובת הצרכן. "לא אתן לחברות התעופה ולסוכנים לפגוע בצרכן! כשצרכן מבטל הסוכן מבטל אצל חברות התעופה! אם לא יהיו הבנות מסתכנים בכך שאפנה לבית המשפט! אם לא תהיה הסכמה תצא הנחיה שלי ואז תתחיל האכיפה", אמרה פינקוס.