בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד איסתא על סך כ-39 מיליון שקל

לטענת המבקש חברת איסתא ישראל הפרה את חוק הגנת הצרכן. איסתא בתגובה לבורסה אומרת כי היא לומדת את הבקשה והתביעה, ובכוונתה להגיש תגובתה לבית המשפט ולהתנגד לבקשה

לבית המשפט המחוזי בת"א הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד איסתא ישראל על סך של כ-39 מיליון.  

לטענת המבקש, איסתא ישראל הפרה, את חוק הגנת הצרכן, וביצעה "עוולה של הפרת חובה בחוק", בכך, שכביכול, היא מטעה  את לקוחותיה לחשוב, כי בעת ההתקשרות לרכישת שירותי הארחה למלונות בארה"ב הם משלמים את מחירה המלא הכולל, המלא והסופי של העסקה, בעוד שבפועל בעת הגעתם למלון הם נדרשים לשלם למלון תשלום נוסף הנקרא Resort Fee העולה כדי עשרות דולרים.

המבקש טוען כי איסתא ישראל מודעת לקיומו, אולם כביכול, מסתירה מלקוחותיה. המבקש בבקשה לאישור התביעה כייצוגית, העריך את סך נזקי הקבוצה בכ-39 מיליון שקל.

הבקשה למעשה הוגשה בשם כל אדם שרכש שירותי הארחה במלון בארה"ב מאיסתא ישראל, בעסקת מכר מרחוק, כהגדרת החוק, ושילם מחיר מלא את מלוא התשלומים הנדרשים עבור חבילה זו, וחרף זאת נחשף לדרישת תשלום נוספת הנושאת את השם Resort Fee למלון ו/או שילמה בפועל.

איסתא ציינה בהודעתה על הבקשה לבורסה כי החברה לומדת את הבקשה והתביעה, ובכוונתה להגיש תגובתה לבית המשפט ולהתנגד לבקשה.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה