בשורה למלונאים: הממשלה נתנה תוקף להסכם להבאת עובדים זרים מהפיליפינים

הסכם בין ישראל לפיליפינים להבאת עובדים זרים למלונות שאושר בממשלה, קיבל עתה תוקף. מלונאים יחלו בגיוס עובדים פיליפינים מול רשות ההגירה. ההסכם מבטיח כי העובדים לא יישארו לאחר תקופת העסקתם בישראל.

המלונאים יכולים לנשום לרווחה. צילום 123rf

המלונאים יכולים להתחיל לנשום לרווחה: הממשלה נתנה תוקף להסכם שאישרה עם ממשלת הפיליפינים להבאת עובדים זרים לענף המלונות בישראל. בשלב ראשון, יובאו לישראל כ-1,000 עובדים שיעסקו

כחדרנים. על האפשרות שהממשלה צפויה לאשר את ההסכם נכתב בפספורטניוז כבר בחודש אוגוסט 2018. בשלב ב' יגויסו אלף עובדים פיליפינים נוספים.

המלונאים יחלו בטיפול בהליך גיוס העובדים אל מול רשות ההגירה.

מזה זמן מה שהמלונאים מלינים על מחסור חמור בעובדים. לטענתם, חסרים בענף המלונאות אלפי עובדים.

בהסכם בין שתי המדינות מצוין בין היתר כי: "בהיותם שותפים לרצון ההדדי לחזק את הנוהג של גיוס ההעסקה זמנית חוקיים, שקופים, הוגנים ומיודעים היטב של עובדי מלון פיליפינים בהתאם לנהלים מוסכמים על ידי הצדדים, בהתבסס על חוקים ותקנות הרווחים בשתי המדינות, ולהיאבק בסחר בבני אדם, הגירה בלתי חוקית, נהנים לא מתועדים ולא חוקיים לגיוס כוח אדם, והעסקה בלתי חוקית של עובדים זרים". עוד מצוין בהסכם כי יפעלו ל: "נקיטת צעדים לביטול הגביה והתשלום של תשלומים בלתי חוקיים מעובדי מלון פיליפיניים במהלך תהליך הגיוס וההעסקה".

כמו כן, כדי להבטיח שלאחר תקופה העסקתם העובדים הפיליפינים לא יישארו בישראל, מצוין בהסכם בצורה ברורה כי: "הבטחה שעובדי המלון הפיליפינים הזמניים המגויסים לפי הסכם זה מבינים את התנאים וההתניות לשהייה חוקית  בישראל ואת התחייבותם לחזור לארצם עם תום תקופת העסקתם החוקית בישראל".

כזכור, ההסכם הבילטרלי שנחתם ב-11 בדצמבר 2018,  הינו במסגרת החלטת הממשלה 4101, ונחתם ביוזמת שר התיירות יריב לוין ובשת"פ עם משרד החוץ, וכולל הבאת עד 1,000 עובדים בשתי פעימות, לעבודה בענף המלונאות במקצועות החדרנות.

ההסכם נחתם במעמד שר העבודה הפיליפיני, סילבסטרה בלו ושר התיירות, יריב לוין זאת במטרה להתמודד עם הביקוש הגובר לחדרי לינה, וזאת לאור העלייה המשמעותית במספר התיירים המגיעים לישראל.

העובדים שיגיעו לישראל, במסגרת ההסכם הבילטרלי עם ממשלת הפיליפינים, עברו הכשרה מקצועית מטעם ממשלת הפיליפינים בתחום החדרנות והניקיון והם דוברי אנגלית.

כמו כן, העובדים יועברו ישירות לבתי מלון ולא ישתייכו לחברות קבלן. למלונות שעברו דירוג תינתן עדיפות בשיעור של 20% בקבלת עובדים פיליפינים. כאשר אזור ים המלח יקבל עדיפות עליונה, אחריו אזור ת"א והמרכז ובסוף ירושלים והצפון.

נושאים שמוזכרים בידיעה