כמיליון ישראלים יצאו לחו"ל בחודש יולי

51 אלף ישראלים, יצאו לחו"ל בחודש שעבר פעמיים או יותר, 63% מהם היו גברים. בחודש יולי נרשמו 1.1 מיליון יציאות לחו"ל. עלייה של 14% לבמספר היוצאים לחו"ל בשבעת החודשים הראשונים של השנה לעומת אשתקד

בחודש יולי יצאו מיליון ישראלים לחו"ל, כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

957 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש יולי, והשאר 51 אלף, יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר. 63% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים. סך הכול בחודש יולי נרשמו 1.1 מיליון יציאות לחו"ל.

עפ"י הנתונים, בשבעת החודשים הראשונים של 2018, נרשמו 4.6 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל, עלייה של 14% לעומת אותה תקופה אשתקד כאשר נרשמו 4.1 מיליון יציאות.

עפ"י נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, 710 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש, ירידה לעומת שלושת החודשים הקודמים, פברואר-אפריל 2018, בהם נרשמו 724 אלף יציאות בממוצע לחודש. מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים מאי-יוני, נרשמה ירידה של 0.2% בממוצע מדי חודש, ובשלושת החודשים הקודמים נרשמה עלייה של 0.4% בממוצע מדי חודש.