ממן סיימה את 2017 עם רווח של כ-31 מיליון שקל

ירידה ברווחי חברת ממן בשנת החולפת זאת לעומת רווח של 55.5 מיליון שקל אשתקד. הירידה נובעת בין השאר עקב הגידול בהוצאות המימון. ההכנסות בתחום שירותי התעופה גדלו לסך של 205 מיליון שקל

חברת ממן סיימה את שנת 2017 עם רווח של 31.282 מיליון שקל לעומת רווח של 55.554 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2016. הוצאות המימון גדלו לסך של 18.1 מיליון שקל לעומת 12.590 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

הירידה ברווחים נובעת ממספר גורמים בהם: איחוד מלא של לאופר תעופה גהי, שערוך ושחיקת יתרות הצמודות לדולר וליורו עקב ירידה משמעותית בשערי מטבעות אלה בשנת 2017. בנוסף, חל גידול בהוצאות ריבית עקב הגידול בהיקף אגרות החוב סדרה ב' בסוף השנה הקודמת ובתחילת שנה זו והנפקת אגרות חוב סדרה ג' בתחילת חודש אוקטובר 2107 .

ההכנסות אומנם גדלו לסך של 888.419 מיליון שקל אך גם ההוצאות גדלו לסך של 780.694 מיליון שקל. הרווח הגולמי ירד לסך של 107.7 מיליון שקל לעומת סך של 108.6 מיליון שקל אשתקד.

גם הוצאות ההנהלה טיפסו לסך של 69.9 מיליון שקל לעומת סך של 64.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה.  הרווח התפעולי ירד לסך של 58.398 מיליון שקל לעומת סך של 76.325 מיליון שקל בשנת 2016 .

ההכנסות מתחום שירותי התעופה עלו לסך של 205.815 מיליון שקל ב-2017, לעומת סך של 154.585 מיליון שקל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מאיחוד פעילות חברת לאופר תעופה גהי אשר מאוחדות בשנת 2017 במלואה לעומת איחוד החל מהרבעון השלישי בלבד בשנת 2016 . בנוסף חל גם גידול בפעילות חברת לאופר גהי בשנת 2107 לעומת שנת 2016.

הרווח התפעולי בתחום שירותי התעופה הסתכם ב-9.877 מיליון שקל לעומת 7.268 מיליון שקל אשתקד. גם בתחום המטענים נרשמה פעילות יפה החברה, ההכנסות של מסוף המטענים הסתכמו ב-161.621 מיליון שקל לעומת 148.615 מיליון שקל אשתקד. 

כזכור, בחודש פברואר, הודיע מנכ"ל ממן, עופר לינצ'בסקי, על עזיבתו את החברה לאחר שבע שנים בהן עמד בראשה

לכתבות נוספות בנושא ממן:

הג'וב החדש של לינצ'בסקי

רווח של 5.3 מיליון שקל לממן ברבעון השני של 2017