פתאל עולה: זינוק של 46% בהכנסות רשת המלונות ב-2018

רווח שיא של 242 מיליון דולר לרשת המלונות, זאת לעומת רווח של כ-197.5 מיליון שקל ב-2017. ההכנסות זינקו לסך של 3.765 מיליארד שקל. הרווח התפעולי זינק ל-463.5 מיליון שקל

דוד פתאל. צילום: פספורטניוז

פתאל החזקות, רשת המלונות פתאל של דוד פתאל, מציגה עוד מאזן מרשים לשנת 2018 בו היא רשמה רווח של כ-242 מיליון שקל לעומת סך של כ-197.5 מיליון שקל אשתקד.

ההכנסות צמחו לסך של כ-3.765 מיליארד שקל לעומת 2.586 מיליארד שקל, גידול של כ-46%. ההכנסות צמחו ממלונות שנוספו לפורטפוליו במהלך שנת 2018.

הרווח התפעולי גדל לסך של 463.5 מיליון שקל לעומת סך של 310.3 מיליון שקל ב-2017.

הוצאות המימון גדלו לסך של כ-130 מיליון שקל לעומת 52.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בסך של כ-77 מיליון שקל נובע בעיקר מעליית שער החליפין של האירו, הליש"ט והדולר בתקופה ובגידול בהיקף האשראי.

ברבעון הרביעי של 2018 רשמה פתאל רווח של כ-56 מיליון שקל לעומת כ-43.5 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-29%. ההכנסות ברבען הרביעי זינקו בכ-57% ועמדו על סך של כ-1.24 מיליארד שקל לעומת כ-790 מיליון שקל אשתקד.

פתאל מציגה גם איתנות פיננסית, הונה העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-3.22 מיליארד שקל נכון ל-31 לדצמבר 2018 , והוא מהווה כ-36% מסך מאזן החברה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה בשנת 2018 לכ-362 מיליון שקל. רכושה הקבוע של החברה הסתכם בסוף 2018 בכ-5.2 מיליארד שקל, ובקופתה מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך בהיקף של כ-900 מיליון שקל.

דוד פתאל, יו"ר הדירקטוריון, ומנכ"ל פתאל החזקות: "החברה גאה לסכם שנת שיא במלונותיה בה הוספנו 26 בתי מלון בנוסף ל-36 בתי המלון שהצטרפו לחברה באנגליה בשלהי 2017. הרשת הפעילה ב-18 מדינות באירופה וישראל, הופכת לשחקן משמעותי בשוק המלונאות העולמי ומסכמת את השנה עם עלייה בכל סעיפי הדוח ובפעילות החברה. השנה הרחבנו את פריסת המלונות באירופה ונכנסנו ליעדים חדשים, במקביל חיזקנו את מעמדנו בערים תיירותיות מובילות באירופה, כגון לונדון ואמסטרדם והרחבנו את שיתופי הפעולה של החברה עם חברות וקרנות פיננסיות מובילות בעולם".

עוד אמר פתאל כי: "בנוסף ולא פחות חשוב, חיזקנו את מעורבותנו והתרומה שלנו לקהילה שהינם אבני דרך לרגלינו ועקרון המוטמע בתרבות הארגונית שלנו. אי לכך, בתחילת החודש זכיתי להניח אבן פינה בחיפה להקמת מלונית לילדים חולי סרטן במימון ותרומה של החברה ובכוונתנו לפתוח 5 מלוניות נוספות בישראל במהלך השנים הקרובות. ברצוני להודות למשקיעים על הבעת אמון בחברה שהתבטאה בהנפקות ובעלייה של כ-34% במחיר המניה ושווי החברה וכן לעובדי החברה ומנהליה על עבודה מסורה ומקצועית. אנו נמשיך בתכניתנו האסטרטגית להעמיק את אחיזתנו באירופה ובישראל ולהוסיף ערך למשקיעים ולשותפינו לדרך, באמצעות הרחבה וצמחית פעולות החברה לאפיקים חדשים ושיפור ההכנסות והרווחים".

נושאים שמוזכרים בידיעה