פתאל אירופה בוחנת גיוס של כ-150 מיליון שקל בבורסת ת"א

זאת ע"י הנפקה הרחבת סדרה ג' של אגרות החוב. דירקטוריון החברה קיבל החלטה לדחות מראש כל הצעה לרכישת מלונות ביוון ו/או בקפריסין זאת עפ"י ההתחייבות של דוד פתאל עד ליום 31.3.2020

צילום: 123rf

 

פתאל אירופה הודיעה לבורסה כי הנהלת החברה בוחנת מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה של אגרות חוב, ע"י הרחבת סדרה ג' של אגרות החוב בהיקף כולל של עד 150 מיליון שקל.

מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית ותסוכם אם תהיה החלטה סופית ללכת לגיוס הכספי.

בתוך כך, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קיבלו החלטה לדחות מראש כל הצעה לרכישת מלונות ביוון ו/או בקפריסין בשנה הקרובה עד לתאריך 31.3.2020. בהתאם להוראות המנגנון התחייב בעל השליטה דוד פתאל, כי לא ירכוש נכסי נדל"ן מתחום הפעילות באירופה, שלא נמנים על נכסי נדל"ן ו/או חברות נכס קיימים המוחזקים בין במישרין ובין בעקיפין על ידי דוד פתאל וחברות קשורות של דוד פתאל פרט לחברה במועד התשקיף, שלא באמצעות החברה, אלא בכפוף לזכות סירוב ראשונה של החברה לרכישת הנכס החדש או הפרויקט החדש.דירקטוריון החברה החליט להגדיר מראש ולתקופה קצובה את סוג המלונות אשר החברה דוחה הצעות לרכישתם וזאת מבלי להידרש באופן מסוים למנגנון בעת הגשת ההצעה לחברה. כאמור האסטרטגיה העסקית של החברה לדבר זה תהיה תקפה עד לסוף חודש מרץ 2020.

כזכור, אתמול פתאל אירופה פרסמה את המאזן השנתי שלה לשנת 2018 ובו הציגה הכנסות בסך של כ-33 מיליון יורו לעומת סך של כ-29.6 מיליון יורו ב-2017.

את הרבעון הרביעי של 2018 סיימה פתאל אירופה עם רווח של כ-2.4 מיליון יורו, עם הכנסות בסך של כ-8.5 מיליון יורו, רווח גולמי של כ-8 מיליון יורו, רווח תפעולי של כ-6.7 מיליון יורו.

 

 

 

נושאים שמוזכרים בידיעה