קשרי תעופה: הפסד של 3.1 מיליון דולר בחצי השנה הראשונה

לעומת הפסד של 783 אלף דולר בחצי השנה הראשונה של 2017. הוצאות המכירה והמימון הגדילו את ההפסד שהסתכם ברבעון השני ב-1.3 מיליון דולר. ההכנסות גדלו לסך של 59.708 מיליון דולר לעומת 59.351 מיליון דולר אשתקד

צילום: 123rf

חברת קשרי תעופה סיימה את החצי השנה ראשונה של 2018 עם הפסד של 3.100 מיליון דולר, לעומת הפסד של 783 אלף דולר בחצי השנה הראשונה של 2017.

ההכנסות גדלו לסך של 59.708 מיליון דולר לעומת סך של 59.351 מיליון דולר אשתקד, וקיטון קל נרשם במספר הנוסעים תוך שמירה על מחזור המכירות.

להערכת החברה, ההתפתחויות בסוריה ובעזה לצד החמרה ביחסים עם טורקיה גרמו להקטנת הביקושים ולהקטנת הרווחיות הגולמית.

שיעור הרווח הגולמי הסתכם בכ-10.8% לסך של 6.468 מיליון דולר לעומת סך של 6.702 מיליון דולר, 11.3% אשתקד, אך העלות עלתה לסך של 53.240 מיליון דולר לעומת סך של 52.649 מיליון דולר, הוצאות ההנהלה עלו לסך של 2.692 מיליון.

תגיות:  קשרי תעופה

 

נושאים שמוזכרים בידיעה