2019 במלונות ישראל: שיא של כל הזמנים

במהלך השנה החולפת כ-25.8 מיליון נופשים לנו במלונות ישראל, עלייה של 2.6% מהשנה שקדמה לה. לינות תיירים היוו כ-47% מסך הלינות כאשר מרבית לינות התיירים נרשמו בירושלים ות"א. למצבת החדרים נוספו 800 חדרי מלון ב-2019 שעומדת על 55,431 חדרים

reception deskצילום: 123rf

בשנת 2019, נמשכה זו השנה השלישית ברציפות, שבירת השיא בלינות התיירים במלונות. בשנה זו נרשמו כ-12.1 מיליון לינות תיירים במלונות, עליה של 4.7% לעומת שנת 2018, עליה של 14.1% לעומת שנת 2017.

זאת על פי נתוני המחלקה למחקר כלכלי של התאחדות המלונות.

לינות התיירים היוו כ-47% מסך הלינות. מרבית לינות התיירים נרשמו בירושלים (כ-34%), בת"א (כ-24%) ובטבריה וסובב כנרת (כ-11%).

לינות ישראלים: 13.7 מיליון לינות עליה של כ-0.8% לעומת שנת 2018.

פילוח הלינות במלונות עפי' אזורי תיירות עיקריים ב-2019

פילוח הלינות במלונות עפי' אזורי תיירות עיקריים ב-2019

 

בלינות הישראלים בארבע השנים האחרונות ישנה קיפאון, זאת לעומת עליה של 56% ביציאות של ישראלים לחו"ל.

לינות הישראלים הוו כ-53% מסך הלינות. מרבית לינות הישראלים נרשמו באילת (כ-45%), בים המלח (כ-11%) ובטבריה וסובב כנרת (כ-8%).

סה"כ הלינות: 25.8 מיליון – עליה של 2.6% לעומת 2018 ועליה של 6.6% לעומת 2017.

לינות תיירים באזורי תיירות עיקריים (באלפים)

לינות תיירים באזורי תיירות עיקריים (באלפים)

 

תפוסת החדרים הארצית הממוצעת רשמה אף היא שיא של כל הזמנים והסתכמה בשנת בכ-69.5%. זאת לעומת, שעור התפוסה הממוצע -2018 שהסתכם ב-68%  ו-66.6% בשנת 2017.

התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בת"א – 76%, באילת – 73%, בירושלים – 72%, נצרת – 72%, ים המלח –  70%, בהרצליה – 69%, בטבריה וסובב כינרת – 68%, בחיפה – 65% ובנתניה – 59% תפוסה.

מצבת החדרים עמדה בסוף שנת 2019 על 55,431 חדרים – תוספת של כ-800 חדרים לעומת 2018.

לינות ישראלים באזורי תיירות עיקריים (באלפים)

לינות ישראלים באזורי תיירות עיקריים (באלפים)

 

מהתאחדות המלונות נמסר: "שנת 2019 הייתה שנת שיא בענף המלונאות והוכיחה שוב את חיוניות ההשקעה בשיווק ישראל בעולם. הגידול המתמיד בכניסות התיירים ובלינות מהוה תוספת משמעותית להכנסות המדינה מתיירות נכנסת, שהסתכמו בשנת 2019 בכ-26 מיליארד שקל. יש להמשיך את התנופה ולהשקיע במנוע צמיחה חיוני זה למדינת ישראל."

 

נושאים שמוזכרים בידיעה