עלייה של 15% ביציאות הישראלים לחו"ל ברבעון ה-1

זאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר בחודש אפריל נרשמו 627 אלף יציאות. 31 אלף יצאו בחודש זה פעמיים או יותר. כל המספרים בכתבה

הישראלים ממשיכים ךהרבות ביציאות לחו"ל, והגידול של חברות הלואו קוסט כפי הנראה הם הגורמים העיקריים לעובדה שמידי  חודש נשברים השיאים.

עפ"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודשים ינואר-אפריל נרשמו 2.2 מיליון יציאות לחו"ל, עלייה של 15% לעומת אותה תקופה אשתקד, 1.9 מיליון יציאות.

בדרך האוויר נרשמו 2 מיליון יציאות, עלייה של 13% לעומת אותה תקופה בשנה שעברה, 1.7 מיליון יציאות.

עפ"י הנתונים, בשלושת החודשים האחרונים, פברואר-אפריל, נרשמו 730 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש, עלייה של 5% לעומת שלושת החודשים הקודמים.

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים, נרשמה עלייה של 0.8% בממוצע מידי חודש.

בחודש אפריל נרשמו 627 אלף יציאות, מתוכן 548 אלף יציאות היו דרך האוויר, 74 אלף יציאות היו דרך היבשה ו-6,000 יציאות היו בדרך הים.

576 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש אפריל השנה, 544 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש אפריל, 31,000 יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר. אגב 71% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים.

אחוז יציאות הגברים בגילי העבודה 25-64, היה 57%, לעומת 51% בגילאים הצעירים.