Makam-Teaser

עסקת ענק: איסתא מוכרת 18% מהחברה תמורת 220 מיליון שקל

איסתא הודיעה היום (ה') לבורסה בת"א על מכירת 18% ממניות החברה למשקיעים מוסדיים במחיר של 75 שקל למניה. ובסך הכל, 220 מיליון שקל

אחישי גל, מנכ"ל איסתאאחישי גל, מנכ"ל איסתא

עסקת ענק דווחה היום (ה') לבורסה לניירות ערך בת"א: איסתא מוכרת 18% ממניות החברה, שהם 1.333,334 מיליון מניות, למשקיעים מוסדיים במחיר של 75 שקל למניה. ובסך הכל, 220 מיליון שקל.

כמו כן, דיווחה על מכירת 1.333,334 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש תמורת מחיר מימוש של 90 שקל לאופציה הניתנת למימוש עד ה-10 באוקטובר 2020.

משמעות העסקה היא דילול של כ-10% מהמניות כעת ובסך הכל כ-18% דילול, כאמור, אחרי מימוש האופציות. השווי למנה הראשונה הוא לפי שווי חברה של 885 מיליון שקל, לאחר מימוש האופציה השווי יצמח מעל מיליארד שקל.

הרכישה הזו מעידה על אמון גדול בקרב המשקיעים, בדרך הניהול של אחישי גל, מנכ"ל ובעלי החברה, וכן בעתיד החברה.

גל מחזיק כיום 37.84% ממניות איסתא בשווי של 341.2 מיליון שקל. התאחדות הסטודנטים מחזיקה 28.21% בשווי של 257 מיליון שקל, ילין קרן נאמנות מחזיקה 9.18%, מנורה קופת גמל מחזיקה 7.68% והציבור מחזיק בעוד 16.21%.