זינוק של 14.8% ברווחי המלונות בשנת 2017

רווח מרשים של כ-2 מיליארד שקל למלונות בישראל בשנת 2017. ההכנסות עלו ב-8% לסך של כ-10.2 מיליארד שקל והרווח הסתכם בכ-20% מסך ההכנסות. בשנים 2013-2017 עלו הכנסות באופן רציף, בכל שנה לעומת קודמתה

עליה ברווחיי מלונות ישראל

2017 הייתה שנה מצויינת למלונות בישראל.

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סך הרווחים של המלונות בישראל בשנה החולפת הסתכם לסך של 1.986 מיליארד שקל- עלייה של 14.8% לעומת שנת 2016,  בה הרווח הסתכם לסך של 1.730 מיליארד שקל.

ההכנסות הסתכמו לסך של 10.178 מיליארד שקל, עלייה של 8% משנת 2016, שההכנסות היו בסך של 9.426 מיליארד שקל. ההוצאות גדלו בכ-6% והסתכמו לסך של 8.192 מיליארד שקל לעומת סך של 7.696 מיליארד שקל בשנת 2016 .

אחוז הרווח מההכנסות צמח והגיע לסך של כ-20% לעומת 18% בשנת 2016.

בשנת 2017 היו בישראל 376 מלונות תיירות, בהם 52 אלף חדרים. כמו כן נרשמה עלייה של 10% במספר הלינות במלונות התיירות, זאת כתוצאה מעלייה של 24% במספר הלינות של התיירים.

פרט מעניין נוסף, בשנים 2013-2017 עלו הכנסות בבתי המלון באופן רציף, בכל שנה לעומת קודמתה. מסך של 8.592 מיליארד שקל בשנת 2013, עד 10.178 מיליארד שקל בשנת 2017. מבחינת הרווח, בשנת 2013 הוא הסתכם בסך של 1.612 מיליארד שקל, אבל בשנת 2014 ירד לסך של 1.592 מיליארד שקל, בשנת 2015 ירד הרווח לסך של 1.559 מיליארד שקל. בשנתיים האחרונות הוא שוב טיפס: ב- 2016 לסך של 1.730 מיליארד שקל, ובשנת 2017 כאמור טיפס לסך של 1.986 מיליארד שקל.

זינוק של 24% במספר לינות התיירים בשנת 2017