Makam-Teaser

משרד התיירות פרסם מכרז לבניית מלון 4 כוכבים למרגלות הר תבור

המלון יכלול כ-120 חדרים על כ-14 דונם. משרד התיירות יעניק מענק של 33% מסך עלות ההקמה. על פי תנאי המכרז, עלות הפיתוח של האזור והתשתיות תהיה על הישוב שיבלי- אום אל גנם, כאשר היזם הזוכה יצורך לממן רק את עלות הפיתוח של המלון בהשתתפות המדינה

משרד התיירות פועל להקמת מלון למרגלות הר תבור, בישוב שיבלי-אום אל גנם. המלון  המיועד יהיה בדרגת 4 כוכבים, על שטח של כ-14 דונם ויהיה בן כ-120 חדרים.

מדובר בשטח בבעלות מנהל מקרקעי ישראל, ומי שיזכה במכרז יחכור אותו מהמנהל ללא עלות. כמו כן משרד התיירות ישתתף במענק עידוד של 33% מסך עלות הקמת המלון.

על פי תנאי המכרז, עלות הפיתוח של האזור והתשתיות תהיה על הישוב שיבלי- אום אל גנם, כאשר היזם הזוכה יצורך לממן רק את עלות הפיתוח של המלון עם כאמור השתתפות המדינה.

שיבלי-אום אל גנם, היא מועצה מקומית במחוז הצפון המונה כ-6,000 תושבים שהוכרזה כמועצה מקומית ב-1984.  היא מורכבת משני הישובים, שיבלי ואום אל גנם, שקרובים מאוד אחד לשני ונמצאים על המורדות המזרחיים-דרם מזרחיים של הר תבור. בעבר כבר היה ניסיון לאחד את הרשויות, אך הוא נדחה על ידי מנהיגות של אום אל גנם.

מדובר בשטח עם נוף ייחודי, ובמשרד התיירות מאמינים כי בשל האטרקטיביות, התנאים והשתתפות המדינה, צפוי המכרז למשוך יזמים ללא מעטים ליטול חלק בו, שיכול לשמש גם לטובת תיירות צליינית, אותנטית , ובכלל בשל האזור המיוחד והתיירות המקומית.

המכרז פתוח להגשת הצעות עד ל-8.1.2018, ומשרד התיירות ו מנהל מקרקעי ישראל מתכננים לקיים סיור למעוניינים ללהציע הצעה בתאריך-5.12.17 .