TripAdvisor מחקה וחסמה למעלה ממיליון ביקורות מזויפות

4.7% מכלל 66 מיליון הביקורות שנכתבו בידי גולשי אתר TripAdvisor בשנת 2018 הוסרו או נחסמו, לאחר שנמתחה ביקורת על כך שהחברה לא עשתה מספיק כדי למנוע ביקורות מזויפות

TripAdvisor. צילום: 123rf

אתר ההמלצות וההזמנות התיירותי הפופולרי TripAdvisor מחק למעלה ממיליון ביקורות מזויפות שהועלו לאתר האינטרנט ב-2018. הנתונים מופיעים בדו"ח שפירסמה ענקית המדיה התיירותית, שהחלה את דרכה כאתר המלצות של תיירים לתיירים. החברה פירסמה את הדו"ח לאחר שנמתחה ביקורת על כך שהיא לא עשתה מספיק כדי למנוע ביקורות מזויפות.

בדו"ח בן 29 העמודים נאמר כי 34,643 עסקים תיירותיים נגרע ציונם ובעקבות זאת הם הורדו בשלבי הדרוג לאחר שנתפסו בפרסום ביקורות מזויפות. לאתר הועלו 66 מיליון ביקורות במגוון של תחומים ו-2.7 מיליון מהם נבחנו בחינה נוספת בעין אנושית. התוצאה הייתה ש-4.7% מכלל 66 מיליון הביקורות שנכתבו בידי גולשי אתר TripAdvisor בשנת 2018 הוסרו או נחסמו.

הדו"ח מציין שחלק קטן מהן (2.1%) נמצאו כהונאה ואילו הרוב המכריע (73%) נחסם עוד לפני שהועלו אי פעם. בדו"ח מצויין גם שפחות מאחוז אחד של הביקורות סומנו על ידי משתמשים או עסקים אחרים בשל הפרה אפשרית של הנחיות TripAdvisor.

הדו"ח מספר על מאמצי TripAdvisor לאתר ביקורות חיוביות שנקנו ובמסגרת זאת נמצאו 75 אתרי אינטרנט ביקשו למכור ביקורות כאלה. דו"ח השקיפות (Transparency Report) בן 29 העמודים הוא הראשון של TripAdvisor המכסה שנה של ביקורות שנכתבו באתר. החברה מתאמצת להראות שהאתר הפופולרי שלה הוא פלטפורמה מהימנה עבור המשתמשים-הצרכנים ובמקביל של בתי העסק והחברות הפועלים עם האתר בשיתוף פעולה.

TripAdvisor מכריז על עצמו כאתר הנסיעות הגדול בעולם בסייעו ל-490 מיליון מטיילים מדי חודש וחודשו. האתר מחזיק יותר מ-795 מיליון חוות דעת על 8.4 מיליון מקומות אירוח, מסעדות, חוויות, חברות תעופה והפלגות.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה