המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה על הסדרת פעילותו של שדה התעופה בהרצליה

בהתאם, החליטה המועצה להאריך את תקופת השימוש בשדה התעופה הרצליה ב-3 שנים כאשר בזמן הזה יואץ קידומן של תוכניות למגורים על השטח וסביבתו של כ-15,000 יחידות דיור

המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה פה אחד, להסדיר את פעילותו של שדה התעופה הרצליה כשדה זמני ובמקביל להאיץ את תכנון המגורים בשטח השדה המתפנה וסביבתו.

בהתאם, החליטה המועצה להאריך את תקופת השימוש בשדה התעופה הרצליה ב-3 שנים כאשר בזמן הזה יואץ קידומן של תוכניות למגורים על השטח וסביבתו של כ-15,000 יחידות דיור. עם התקדמות הליכי התכנון למגורים בשטח, תוכל המועצה להאריך את תקופת השימוש. בנוסף, הורתה המועצה על הכנת תכנית מתאר ארצית זמנית לשדה התעופה, שתעניק תוקף סטטוטורי בכפוף לתסקיר השפעתה על הסביבה וכתב שיפוי.