אל על: הדלק והשכר הובילו להפסד של 52 מיליון דולר ב-2018

לעומת רווח של 5.6 מיליון דולר ב-2017. ההכנסות גדלו לכ-2.141 מיליארד דולר, אולם ההוצאות גדלו ל- 1.859 מיליארד דולר, הוצאות הדלק גדלו ל-96 מיליון דולר. ברבעון הרביעי הפסד של 31.6 מיליון דולר לעומת 29.7 מיליון דולר אשתקד

אל על. צילום: shutterstockצילום: shutterstock

חברת אל על סיימה את שנת 2018 עם הפסד של כ-52.1 מיליון דולר, זאת לעומת רווח של 5.6 מיליון דולר ב-2017 .

אומנם ההכנסה צמחה בכ-2.1% לסך של  2.141 מיליארד דולר לעומת סך של כ-2.096 מיליארד דולר אשתקד, אך ההוצאות גדלו בסך של כ-6.4% לסך של 1.859 מיליארד דולר לעומת סך של 1.748 מיליארד דולר ב-2017 .

הוצאות הדלק גדלו בסך של כ-96.6 מיליון דולר, גידול של כ-23% והסתכמו בסך של כ-523 מיליון דולר לעומת סך של כ-426 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות השכר גדלו בסך של כ-12.6 מיליון דולר בשל הסכמי השכר. הדלק מהווה כ-28% מהוצאות ההפעלה, השכר והנלוות כ-24% .

הרווח הגולמי ירד בכ-19% לסך של כ-282 מיליון דולר לעומת סך של כ-348 מיליון דולר אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם בהפסד של כ-37 מיליון דולר לעומת רווח של כ-29 מיליון דולר אשתקד.

הוצאות המימון גם גדלו לסך של כ-28.7 מיליון דולר לעומת סך של 20.5 מיליון דולר.

חלק השוק של אל על ירד בנתב"ג לסך של 25.6% לעומת סך של 28.5%. בתפוסת הנוסעים החברה רשמה ירידה ל-83.6% לעומת 84.3% אשתקד, ירידה של 0.9%.

ברבעון הרביעי של השנה אל על רשמה הפסד של 31.6 מיליון דולר לעומת סך של 29.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

ההכנסות ברבעון הרביעי ירדו בכ-3.7% לסך של 493.4 מיליון דולר לעומת סך של 512.3 מיליון דולר אשתקד.

הרווח הגולמי עלה בכ-3.8% לסך של 48.7 מיליון דולר לעומת סך של כ-47 מיליון דולר אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם בהפסד של כ-33 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-33.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

צילום: 123rf

נושאים שמוזכרים בידיעה