אל על: הפסד של 55 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה

זאת לעומת הפסד של כ-44 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ירדו בכ-7% לסך של 428.5 מיליון דולר. הרווח הגולמי ירד בכ-25% לסך של 26 מיליון דולר. אוסישקין: החברה מצוייה בתקופת ביניים, במהלכה מוחלפים הציים, כך שנפגמת היעילות התפעולית של החברה"

אל על מטוס הרטרואל על. צילום: עידו וכטל

 

אל על רשמה רבעון ראשון רע עם הפסד של 55 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-44 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות צנחו בכ-7% לסך של 428.5 מיליון דולר לעומת סך של 460.3 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018.

בחברה מסבירים את הקיטון בגלל עיתוי חג הפסח, השפעה שלילית שלך שערי החליפין במטבעות. גם הכנסות בגין מטען של החברה קטנו בכ-8.1 מיליון דולר, כ-19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מירידה בכמות המוטסת.

דווקא הוצאות ההפעלה קטנו בכ-5.4% לסך של 402 מיליון דולר לעומת כ-425.5 מיליון דולר, חסכון של 23 מיליון דולר. כאשר היה קיטון בהוצאות הדלק הסילוני בסך של כ-12.1 מיליון דולר.

הרווח הגולמי נחתך בכ-25% לסך של 26 מיליון דולר לעומת כ-35 מיליון דולר אשתקד.  

הוצאות המימון גדלו לסך של כ-18.2 מיליון דולר בהשוואה ל-4 מיליון דולר ברבעון אשתקד. בגלל יישום תקן IFRS16 נרשמו הוצאות ריבית בגין חכירות בסך של כ-9.4 מיליון דולר. חלק השוק של החברה ירד בכ-9.3% ועמד על 25.3% לעומת 27.9% אשתקד.

תפוסת הנוסעים גם ירדה בכ-3.3% לסך של 80.9% לעומת 83.6%.

גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על אמר בתגובה לתוצאות כי :"חג הפסח, אשר חל השנה ברבעון השני, הביא להסטת הביקוש מהרבעון הראשון לרבעון השני.  בנוסף, הושפעו ההכנסות מהתחרות, בעיקר בקווים למזרח הרחוק וכן בקווים לאירופה במיוחד מול חברות ה Low cost . כמו כן, החברה מצוייה בתקופת ביניים, במהלכה מוחלפים הציים, כך שנפגמת היעילות התפעולית של החברה.  ברבעון זה, התאמנו מראש את היקפי הפעילות לשינויים בציים של החברה, ובפרט לסגירת צי ER767-300 ולתקנות הטייס החדשות (FTL). בהתאם, במהלך הרבעון הראשון לשנת 2019 דיווחה החברה על ירידה בהכנסות בסך של כ- 32 מיליון דולר. לצד זה דיווחה החברה על ירידה בהוצאות ההפעלה בסך של כ- 23 מיליון דולר, כמחציתה עקב ירידה בהוצאות הדלק. כמו כן רשמה החברה ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ- 8 מיליון דולר." אוסישקין הוסיף: "החברה נמצאת בעיצומו של תהליך יישום תכנית רב שנתית לשיפור המוצר וחווית הלקוח, בין היתר באמצעות הוצאתם של מטוסים ישנים ומימוש תכנית ההצטיידות ב-16 מטוסי דרימליינר חדשים. התכנית מתקדמת כמתוכנן. עד כה קלטה החברה 9 מטוסים חדשים, 2 מהם מתחילת השנה. קיימת שביעות רצון גבוהה מצד לקוחותינו ממטוסים אלו. כמו כן, לחברה תכנית לשיפור פנים המטוס בציים הקיימים ואף היא מתקדמת, כמתוכנן."

לגבי הקווים החדשים של החברה אמר מנכ"ל אל על: "אנו פועלים להרחבת רשת הנתיבים באמצעות פתיחה של נתיבים ליעדים חדשים. בחודש מרץ 2019  השיקה החברה את הקו לניס, ובחודש מאי  2019 הושקו הקווים לסאן פרנסיסקו ולמנצ'סטר. בחודש יוני הקרוב תשיק החברה את הקו ללאס וגאס. כמו כן, בחודש מרץ 2020 תשיק החברה את הקו לשיקאגו. אני שמח לבשר לקהל לקוחותינו כי החברה הכריזה היום על השקת קו ישיר סדיר לטוקיו, אשר יפעל לראשונה בישראל החל מחודש מרץ 2020. הרחבת רשת הנתיבים מגדילה את היצע המוצרים שלנו ללקוחות, מגדילה את היקפי הפעילות של החברה ומבססת את מעמדה של החברה כמובילת השוק בישראל."

דגנית פלטי, סמנכ"לית הכספים של אל על : "ברבעון זה יישמה החברה לראשונה את התקן החשבונאי IFRS 16, אשר לו השפעות מהותיות על מאזן החברה כאשר, הנכסים גדלו בסך של כ- 704 מיליון דולר וההתחייבויות גדלו בסך של כ- 722 מיליון דולר. כמו כן השפיע התקן על הגדלת ההוצאות ברבעון המדווח בכ- 5 מיליון $. הוצאות הדלק של החברה קטנו ברבעון המדווח בכ-11% בשל ירידה במחיר הדס"ל ובעיקר בשל ירידה בכמות שנצרכה, בין היתר בגין הפעלת המטוסים החדשים מדגם 787-9, שהינם יעילים בצריכת הדלק.
יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה ליום 31 במרץ 2019 הסתכמו בסך 240 מיליון $ והן מאפשרות את המשך המימוש של תכנית ההצטיידות."

 

 

 

 

 

 

 

נושאים שמוזכרים בידיעה