גלובל כנפיים ליסינג: הפסד של 4.406 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה

בשל ירידת ערך של מטוס רושמת החברה הפסד של כ-4.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019 לעומת הפסד של 85 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תשעת החודשים הראשונים של השנה הסתיימו עם רווח של 1.185 מיליון דולר

צילום: shutterstock

 

גלובל כנפיים ליסינג סיימה את הרבעון השלישי של 2019 עם הפסד של כ-4.4 מיליון דולר לעומת הפסד של 85 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ירדו בכ-18% לסך של 6.855 מיליון דולר לעומת סך של 8.317 מיליון דולר אשתקד שנובע בעיקר בגלל מימוש איירבוס 330-200 בחודש פברואר 2019.

 הרווח הגולמי ירד בכ-34% לסך של 2.546 מיליון דולר לעומת סך של 3.835 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

החברה סיימה עם הרבעון הפסד תפעולי של 3.413 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 1.985 מיליון דולר אשתקד.

החברה אף רשמה הוצאות בסך של כ-5 מיליון דולר לעומת כמיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, בשל גידול בירידת ערך של מטוס איירבוס 330-300 בסך של כ-6 מיליון דולר עקב נזק שנתגלה באחד ממנועיו במסגרת ביקורת תחזוקה בחודש יולי, בעקבותיה כאמור רושמת החברה גידול בהפסד ברבעון השלישי של השנה.

בתשעת החודשים הראשונים של 2019 החברה רשמה רווח של 1.185 מיליון דולר לעומת רווח של 4.360 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2018.

ההכנסות קטנו לסך של 21.355 מיליון דולר לעומת כ-30 מיליון דולר אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם לסך של 7.608 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 12.527 מיליון דולר אשתקד.

במועד פרסם הדו"ח לחברה יש צי מטוסים קיים של 9 מטוסים, מתוכם 8 מטוסים מוחכרים לחמישה לקוחות שונים ממדינות בארבע יבשות. לגבי המטוס שלו יש בעיה במנוע -החברה קיבלה הקצאה לכניסת מנוע לבית מלאכה לסוף הרבעון הראשון של 2020, החברה פועלת לאיתור חוכר או למכירתו של המטוס. 

  

נושאים שמוזכרים בידיעה