Makam-Teaser

עיריית אילת הסירה את התנגדותה למיזוג אל על ישראייר

ראש עיריית אילת מאיר יצחק הלוי, שלח מכתב בו הוא מבהיר כי אין לעירית אילת התנגדות עקרונית למיזוג בין אל על וישראייר לאור הבהרות שקיבל מחברת אל על

עסקת ישראייר סאן דור"תחושה חזקה של החמצה" סירקיס על המיזוג שלא אושר עם סאן דור

התפתחות דרמטית בנושא המיזוג בין חברות אל על וישראייר. עיריית אילת שבתחילה התנגדה למיזוג בין חברות אל על וישראייר, חזרה בה מהתנגדות זו .

ל'פספורטניוז' נודע, כי ראש עיריית אילת מאיר יצחק הלוי, שלח מכתב לרשות ההגבלים העסקיים בו הוא חוזר מהתנגדותו למיזוג. במכתב שנשלח, עיריית אילת מבהירה כי אין לה כעת התנגדות עקרונית למיזוג.

עיריית אילת שינתה עמדתה בנושא המיזוג בעקבות שיחת הבהרה בין ראש העיריה מאיר יצחק הלוי, ליו"ר חברת אל על, אלי דפס.  האחרון הבטיח לראש עיריית אילת, כי מקרה של מיזוג בין אל על וישראייר, אין בכוונת החברה להפחית את מספר הטיסות  בקו בין ת"א לאילת.

במקביל להסרת ההתנגדות העקרונית למיזוג, עיריית אילת מבקשת לאשר את המיזוג, בכפוף לתנאים שיבטיחו את המשך הטיסות של החברה הממוזגת לעיר הדרומית. בעירייה מבקשים שהחברה הממוזגת תמשיך גם להפעיל טיסות לאילת משדה דב, בהיקף שלא יפחת למעשה ממספר הטיסות שישראייר מפעילה כיום, ובנוסף לכך תשמור על תדירויות אותן טיסות כפי שהינן מתבצעות כיום. עוד מבקשת עיריית אילת להבטיח שמחיר כרטיס הטיסה לא יעלה בעקבות המיזוג, ומבקשת שההתניות האלה יהיו לתקופה של כ-25 שנה.

כזכור, גם התאחדות המלונות התנגדה למיזוג בתחילה לאור התנגדות עיריית אילת, ויהיה מעניין לכעת ראות מה תעשה בעקבות הסרת ההתנגדות של עיריית אילת. כזכור, ביום חמישי האחרון, חברות אל על וישראייר הופיעו לשימוע על המיזוג בפני נציגי הממונה על ההגבלים העסקיים. אל על וישראייר, הציגו את הטיעונים שלהם מדוע לדעתן יש לאשר את עסקת המיזוג.

הערכות כעת הן כי הממונה תאשר בסופו של דבר את בקשת המיזוג, זאת כפוף להתניות שונות.