Makam-Teaser

התאחדות המלונות מתנגדת למיזוג סאן דור וישראייר

בהתאחדות יעבירו את ההתנגדות לממונה על ההגבלים, בטענה כי המיזוג יכול לגרום להפחתה במספר הטיסות לאילת, ולעלייה במחירי כרטיסי הטיסה בקו. הממונה אמור להציג עמדה ראשונית לגבי המיזוג עד סוף החודש

עסקת ישראייר סאן דור

לאחר עיריית אילת, התנגדות נוספת למיזוג בין סאן דור לישראייר. לפספורטניוז נודע כי גם התאחדות המלונות החליטה להצטרף למתנגדים למיזוג בין שתי חברות התעופה.

בהתאחדות המלונות החליטו להתנגד למיזוג בשל חשש כי לאחר המיזוג יהיו פחות טיסות לעיר הדרומית, מה שעשוי לגרום לפגיעה בתדירות הטיסות, ולעליית מחירי כרטיסי הטיסה בקו.

יש לציין כי בעשרת החודשים הראשונים של 2017, חברת ארקיע הטיסה כ-70.5% מהנוסעים על הקו לאילת, סך הכל 823,847 נוסעים, עלייה של כ-4.5 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וישראייר הטיסה כ-29% עם 341,840 נוסעים, ירידה של כ-8% בעשרת החודשים הראשונים של השנה.

הממונה על ההגבלים העסקיים עדיין לא הודיע על עמדתו, ואמור לעשות זאת עד סוף חודש דצמבר. הערכה היא כי הממונה לא יתנגד למהלך, אך עשוי לדרוש התניות, כמו הבטחת המשך הטיסות לאילת של החברה הממוזגת וכו'.