תחזוקה בנתב"ג: מסלול ההמראות הראשי ייסגר

בסיום תקופת החגים ייסגר מסלול 08-26 לפעילות בשדה לטובת תחזוקה של המסלול. במהלך תקופה זו יחלו שינויים בתבנית התפעול של השדה. הודעה על כך נמסרה לישובים עוטף נתב"ג

צילום: 123rf

 

מסלול 08-26 מסלול ההמראות הראשי של נמל התעופה בן גוריון ייסגר לפעילות תעופתית בין התאריכים 27.10.19-5.12.19 לצורך עבודות תחזוקה תקופתיות.

סגירת המסלול לצורך עבודות תחזוקה החיונית לבטיחות הטיסה תעשה עם תום עונת הנסיעות והטיסות העמוסה בנתב"ג. בחודש אוגוסט האחרון נשבר שיא כל הזמנים בתעבורת הנוסעים בשדה.

בזמן העבודות על המסלול יחול שינוי בתבנית התפעול בנתב"ג. הודעה על כך נמסרה לישובים עוטף נתב"ג.

מסלול 08-26 נסגר בעבר לצורך תחזוקה בשנת 2010.

מועד ביצוע עבודות התחזוקה על המסלול נקבע כאמור עם סיום חגי תשרי, כך שהעבודות תבוצענה בתקופה המאופיינת בירידה חדה בפעילות התעופתית, ולפני תחילת החורף והגשמים, מה שיאפשר  ביצוע העבודות ברצף, באופן שיבטיח עמידה בלוח זמנים קצר.

במהלך סגירת מסלול 08-26, יפעל נתב"ג בתבנית תפעול בהתאם לשיקולי בטיחות הטיסה. רשות שדות התעופה תעשה כמיטב יכולתה לקצר את לוחות הזמנים בתקופת העבודות והחזרה לתבנית התפעול כפי שהייתה ערב תחילת העבודות.

מוקד פניות תושבים הפועל ברשות שדות התעופה יאפשר מענה טלפוני ובכתב לרשות.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה