"נתיב הטיסה של אייר אינדיה מהווה יתרון משמעותי לחברת התעופה הזרה"

כך מדווחת אל על הבוקר לבורסה לאחר שאייר אינדיה החלה למכור אתמול כרטיסי טיסה. "התקדים מונע הזדמנות שווה והוגנת, ובפרט אם מדינת ישראל תאפשר לחברות תעופה זרות נוספות לטוס בנתיבים מקוצרים"

צילום: עידו וכטל

לאחר שחברת התעופה ההודית אייר אינדיה החלה אתמול (רביעי) במכירת כרטיסי טיסה לקראת התחלת הטיסות שלה מנתב"ג להודו ב-22 למרץ, חברת אל על יצאה היום (חמישי) בדיווח לבורסה על כך שהחברה עלולה להפגע בשל התחלת הטיסות של החברה ההודית בנתניב המקוצר מעל ערב הסועדית.

בהודעת החברה מציינת אל על בין השאר כי: "חברת התעופה אייר אינדיה, החלה למכור אתמול, במערכותיה טיסות ישירות בין ישראל להודו החל מיום 22 במרץ 2018, בנתיב טיסה קצר העובר מעל למדינות אשר חברות תעופה ישראליות, ובכללן החברה, אינן  מורשות לטוס מעליהן. החברה מעריכה כי תקדים כאמור, מהווה יתרון משמעותי לחברת התעופה הזרה ומונע הזדמנות שווה והוגנת, ובפרט אם תאפשר מדינת ישראל לחברות תעופה זרות נוספות לטוס בנתיבים מקוצרים לעומת הנתיבים המתאפשרים לחברה, עלול לפגוע בפעילות החברה, באופן וביקף שהחברה אינה יודעת לכמת בשלב זה".

עוד מוסיפה אל על כי: "החברה פנתה למדינת ישראל ולגורמים בינלאומיים רשמיים נוספים  וביקשה להקפיד על הדדיות במתן זכויות הטיסה והמעבר, דהיינו, לאפשר לחברה לטוס להודו בנתיב טיסה קצר כאמור, או לחילופין שנתיב הטיסה של החברה הזרה יותאם לנתיב המאושר כיום לחברות התעופה הישראליות".

באל על מציינים  כי הערכת החברה לגבי השלכות תקדים, "מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ותלוי בגורמים רבים אשר אינם בשליטת החברה ולרבות מתן אישורים לחברות תעופה זרות על ידי המדינות הרלוונטיות, מימוש האישורים והוצאה לפועל של טיסות בנתיבים מקוצרים על ידי חברות תעופה זרות וכיו"ב ולפיכך, הערכת החברה עשויה להשתנות בהתאם".