פתאל נכסים אירופה: 54.9 מיליון יורו רווח נקי

החברה, שמפרסמת היום (ג') את תוצאותיה הכספיות לשנת 2017, מדווחת על גידול של 78% ברווח הנקי וגידול של 15% בהכנסות. דני רוג'ר, מנכ"ל החברה: "פתאל נכסים אירופה מסכמת את 2017 עם המשך מגמת הצמיחה ועלייה בהכנסות וברווחים"

חברת פתאל נכסים (אירופה), הכוללת  43 נכסים (מתוכם 5 מלונות בהקמה) המושכרים לחברת ניהול המלונות של פתאל "סאנפלאואר", פרסמה היום (ג') את תוצאותיה הכספיות לשנת 2017.

הכנסות החברה עלו ב-2017 בכ-15% לכ-29.7 מיליון יורו, לעומת כ-25.8 מיליון יורו בשנת 2016.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה, טיפס בשנה החולפת לכ-54.9 מיליון יורו לעומת כ-31 מיליון יורו בשנת 2016. יצוין, כי גם בנטרול עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך 42.4 מיליון יורו (כ-33 מיליון יורו לאחר השפעת המס) שרשמה החברה בשנת 2017, מציגה פתאל נכסים עלייה ברווח הנקי של כ-78.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ה-FFO של החברה עלה אשתקד בכ-35% לכ- 21.3 מיליון יורו לעומת כ-15.7 מיליון יורו ב-2016. ה–NOI עלה בכ- 18% לכ-28.7 מיליון יורו, לעומת כ- 24.3 מיליון יורו ב-2016.

ובהסתכלות רבעונית, הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2017 רשמו עלייה של כ-18% לכ-8.5 מיליון יורו, לעומת כ-7.2 מיליון יורו ברבעון הרביעי של 2016.

הרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי המניות, הסתכם ברבעון הרביעי אשתקד בכ-6.6 מיליון יורו, לעומת כ- 9.5 מיליון יורו בתקופה המקבילה ב-2016. יצוין, כי סעיף זה הושפע מעליית ערך נדל"ן להשקעה בהיקף של כ-3 מיליון יורו לעומת 6.7 מיליון יורו בתקופה המקבילה אשתקד.

פתאל נכסים (אירופה) מציגה איתנות פיננסית, הונה העצמי של פתאל נכסים הסתכם בסוף 2017 בכ-268.8 מיליון יורו והוא מהווה כ-36.9% מסך מאזן החברה. לחברה נדל"ן להשקעה בשווי של כ-590.3 מיליון יורו והיא סיימה את שנת 2017 עם תזרים מזומנים חיובי  מפעילות שוטפת של כ-21.6 מיליון יורו. זאת ועוד, 3 סדרות האג"ח של החברה מדורגות על ידי מדרוג בדירוג A1.il באופק יציב.