Makam-Teaser

דרמה: רשות ההגבלים מתנגדת למיזוג בין ישראייר וסאן דור

מ"מ הממונה הודיע היום (רביעי) על עמדתו, הנובעת משתי סיבות עיקריות. מאל על נמסר כי מדובר לטעמה בהחלטה שגויה "אשר בראש ובראשונה משמרת את המונופול של ארקיע על הקו לאילת". ארקיע: "מיזוג בין אל על לישראייר היה פוגע באופן חמור בציבור הישראלי"

עסקת ישראייר סאן דור"תחושה חזקה של החמצה" סירקיס על המיזוג שלא אושר עם סאן דור

מ"מ הממונה על ההגבלים העסקיים עו"ד אורי שוורץ דחה היום (רביעי) את בקשת המיזוג של ישראייר ואל על.

ההתנגדות מנומקת בכך שהמיזוג ימנע כל אפשרות לפעילות עצמאית של אל על בקווי התעופה לאילת, ויקבע את הדואופול של ישראייר וארקיע בטיסות לאילת וכן בכך שהמיזוג מעלה חשש בפעילות הבינלאומית בפרט על רקע החששות לדחיקת מתחרים, הנובעים מהתלות המוחלטת של חברות התעופה הישראליות, ובפרט של ארקיע, בשירותי אבטחת תעופה בחו"ל הניתנים באופן בלעדי על ידי אל על.

מאל על נמסר כי מדובר לטעמה בהחלטה שגויה "אשר בראש ובראשונה משמרת את המונופול של ארקיע על הקו לאילת, שמחזיקה ב-70% מהטיסות. אל על הציגה בפני הרשות תחשיב כלכלי שמבהיר מדוע מדובר בפעילות הפסדית עבורה ושאין בכוונתה בלי קשר למיזוג להכנס לפעילות באילת. יתרה מכך – היא בחרה לצאת ממנה לפני כמה שנים. החברה אף התחייבה בפני הרשות כי לאחר הרכישה ישראייר תרכוש שני מטוסים נוספים לצורך הפעילות באילת, מה שיוסיף תדירויות לטיסות לאילת ויפחית מחירים בקו לתועלת כלל הציבור. ההחלטה המצערת שהתקבלה היום מעידה כי רשות ההגבלים העסקיים בישראל, בשונה מכל רשות אחרת בעולם, בוחרת להשקיע אך ורק בעידוד תחרות בינלאומית כנגד חברות התעופה הישראליות ומקשה עליהן להתמודד אל מול בריתות ענק בתעופה העולמית. היה מקום לטעמנו שהרשות תנהג ביתר זהירות בבחינת טיעונים שהובאו בידי בעלי אינטרס, כפי שנוהגות רשויות תחרות בעולם במצבים דומים. את מחיר ההחלטה ישלם הציבור".

מארקיע נמסר בתגובה: "ארקיע סבורה כי מ"מ הממונה על הגבלים עסקיים קיבל החלטה מתבקשת, שכן מיזוג בין אל על לישראייר היה פוגע באופן חמור בציבור הישראלי,  ובענפי התעופה והתיירות. ההחלטה גם מבהירה שהמצב בו שירותי אבטחת תעופה בחו"ל ניתנים באופן בלעדי על ידי אל על הוא בלתי ראוי, ויש לפעול לשינויו בהקדם האפשרי."