כנפיים: הפסד של כ-37 מיליון דולר בשנת 2018

ההפסד אל על בשנה שחלפה גרם להפסד גם בחברת כנפיים, זאת לעומת רווח של 1.848 מיליון דולר ב-2017. הרבעון הרביעי של 2018 הסתיים בהפסד של 27.914 מיליון דולר

צילום: 123rf

 

ההפסד של כ-52 מיליון דולר בו סיימה חברת אל על את 2018, השפיע גם על חברת כנפיים לה 35.3% בחברת התעופה, כאשר היא סיימה את השנה החולפת בהפסד של 36.970 מיליון דולר לעומת רווח של 1.848 מיליון דולר.

בשל אחזקתה באל על, כנפיים רשמה הפסד של 17.806 מיליון דולר לעומת רווח של 2.904 מיליון דולר ב-2017.

בזכות גלובל ליסינג בו יש לחברה 65.8% רשמה כנפיים רווח של 3.581 מיליון דולר.

בנוסף, בזכות כנפי תחזוקה בו יש לה 100% וחברת קיו.איי.אס בה יש לכנפיים 50%  היא רשמה רווח של 8.303 מיליון דולר, כאשר רשמה רווח של 3.178 מיליון דולר מכנפי תחזוקה וסך של 5.127 מיליון דולר על 50% מחברת קיו.איי.אס שרשמה רווח כולל של 10.254 מיליון דולר

כמו כן, קיבלה כנפיים דמי ניהול מגלובל ליסינג בסך של 1.818 מיליון דולר, ודיבידנד  בסך של 1.790 מיליון דולר. מקיו.איי.אס יש לה דיבידנד בסך של 2 מיליון דולר, וכן דמי ניהול בסך של 65 אלף דולר. מכנפי תחזוקה היא קיבלה דמי ניהול בסך של 125 אלף דולר ודמי ניהול של 449 אלף דולר.

ההכנסות של כנפיים ב-2018 צמחו לסך של 2.193 מיליארד דולר לעומת 2.152 מיליארד דולר ב-2017 .

ההוצאות  גם צמחו לסך של 1.889 מיליון דולר לעומת סך של 1.799 מיליארד דולר אשתקד.

הרווח הגולמי קטן לסך של 303.6 מיליון דולר לעומת סך של 373.8 מיליון דולר אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם בהפסד של 17.342 מיליון דולר לעומת רווח של 40.700 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרבעון הרביעי של 2018 הסתיים בהפסד של 27.914 מיליון דולר. ההכנסות הסתכמו בסך של 504.780 מיליון דולר, הוצאות הפעלה הסתכמו בסך של 450.638 מיליון דולר.

הרווח הגולמי הסתכם בסך של 54.142 מיליון דולר.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה