Makam-Teaser

ישראייר: "הכפלת כמות המטוסים יכולה היתה לחזק את התעופה ישראלית"

חברת ישראייר מגיבה על החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים להתנגד למיזוג בין ישראייר וסאן דור. "הנהלת החברה ועובדיה יציבים וחסונים, ויכולים להתמודד ולהתאים עצמם במהירות לסביבה תחרותית ומשתנה"

לי. צילם מוני שפיר

ישראייר מגיבה לראשונה להודעת הממונה על ההגבלים העסקיים להתנגד למיזוג בין ישראייר וסאן דור.

בהודעת החברה נמסר: "קיבלנו את החלטת הממונה על ההגבלים ואנו ממתינים לנימוקי ההחלטתו. משיצאנו לדרך, היה לנו ברור כי מדובר בהליך מורכב וארוך המלווה בעליות ומורדות. מול אופציה עתידית כביכול, במסגרתה, תחדש אל על את טיסותיה לאילת, דחה הממונה, הצעה מחייבת לפיה תכפיל ישראיר את כמות מטוסי ה-ATR הפועלים בקו לאילת. הכפלת כמות המטוסים יכולה היתה לחזק את התעופה ישראלית, אך יותר מכך, לשנות אחת ולתמיד את שיווי המשקל בקווים הפנים ארציים. התחייבות זאת הייתה גוררת ירידה מיידית של כ-7 עד 10 אחוזים במחירים לטובת הצרכנים, החיילים, הגימלאים ותושבי העיר אילת. ישראייר היא חברה חסונה, שדורגה לראשונה בשנת 2017 בין חמש החברות המובילות בנתב"ג. הנהלת החברה ועובדיה יציבים וחסונים, ויכולים להתמודד ולהתאים עצמם במהירות לסביבה תחרותית ומשתנה".